Bước 3 - Kết quả biến theo
3 Nhân vật đã chọn

Hàn Mạc Tử
Thủy Thiên Nhu
Địa Hỏa Minh Di  
Thuần Chấn  
Địa Hỏa Minh Di  
Thủy Thiên Nhu  
Thuần Tốn  
Thuần Cấn  
Hỏa Địa Tấn  
Thuần Cấn  
Thuần Tốn  
Thủy Thiên Nhu  
Địa Hỏa Minh Di  
Thuần Chấn  
Địa Hỏa Minh Di  
Thủy Thiên Nhu  
Thuần Tốn  
Thuần Cấn  
Hỏa Địa Tấn  
Thuần Cấn  
Thuần Tốn  
Thủy Thiên Nhu  
Thanh Tuyền
Sơn Phong Cổ
Địa Thiên Thái  
Thủy Hỏa Ký Tế  
Trạch Lôi Tùy  
Thủy Hỏa Ký Tế  
Địa Thiên Thái  
Sơn Phong Cổ  
Phong Sơn Tiệm  
Thiên Địa Bĩ  
Phong Sơn Tiệm  
Sơn Phong Cổ  
Địa Thiên Thái  
Thủy Hỏa Ký Tế  
Trạch Lôi Tùy  
Thủy Hỏa Ký Tế  
Địa Thiên Thái  
Sơn Phong Cổ  
Phong Sơn Tiệm  
Thiên Địa Bĩ  
Phong Sơn Tiệm  
Sơn Phong Cổ  
Nhật Trường
Địa Sơn Khiêm
Địa Phong Thăng  
Hỏa Thủy Vị Tế  
Thuần Tốn  
Hỏa Sơn Lữ  
Thuần Chấn  
Trạch Lôi Tùy  
Thủy Sơn Kiển  
Trạch Thủy Khốn  
Lôi Sơn Tiểu Quá  
Sơn Hỏa Bí  
Sơn Thiên Đại Súc  
Lôi Trạch Quy Muội  
Thủy Thiên Nhu  
Lôi Hỏa Phong  
Hỏa Địa Tấn  
Thiên Địa Bĩ  
Phong Hỏa Gia Nhân  
Thiên Trạch Lý  
Thuần Ly  
Địa Sơn Khiêm  

Truy cập gần đây


14 Paul - Địa Phong Thăng 06:13 21-08-2020
13 Hàn Mạc Tử - Thủy Thiên Nhu ; Thanh Tuyền - Sơn Phong Cổ ; Nhật Trường - Địa Sơn Khiêm 07:45 08-08-2020
12 Vợ Thằng Đậu - Thuần Khôn ; Đỗ Văn Đậu - Thủy Thiên Nhu ; Anh hàng xóm - Phong Trạch Trung Phu 08:35 08-08-2020
11 Hàn Mạc Tử - Thủy Thiên Nhu ; Thanh Tuyền - Sơn Phong Cổ ; Nhật Trường - Địa Sơn Khiêm 05:41 06-08-2020
10 Vth - Phong Địa Quan 04:22 02-08-2020
9 Nguyễn Văn Thiện - Thiên Trạch Lý ; Trần Nhân Ái - Phong Thiên Tiểu Súc ; Lê Thị Vui - Thủy Lôi Truân 03:43 02-08-2020
8 Vạn Hạnh - Thủy Lôi Truân ; Mai Xuân Thưởng - Địa Thiên Thái 03:43 02-08-2020
7 Vth - Phong Địa Quan 10:59 01-08-2020
6 Hoàng Văn Hùng - Thuần Tốn 02:48 01-08-2020
5 Vợ Thằng Đậu - Thuần Khôn ; Đỗ Văn Đậu - Thủy Thiên Nhu ; Anh hàng xóm - Phong Trạch Trung Phu 02:45 01-08-2020
4 Nguyễn Văn Thiện - Thiên Trạch Lý ; Trần Nhân Ái - Phong Thiên Tiểu Súc ; Lê Thị Vui - Thủy Lôi Truân 09:39 01-08-2020
3 Vạn Hạnh - Thủy Lôi Truân ; Mai Xuân Thưởng - Địa Thiên Thái 09:06 01-08-2020
2 Hàn Mạc Tử - Thủy Thiên Nhu ; Thanh Tuyền - Sơn Phong Cổ ; Nhật Trường - Địa Sơn Khiêm 08:42 01-08-2020
1 Hàn Mạc Tử - Thủy Thiên Nhu ; Thanh Tuyền - Sơn Phong Cổ ; Nhật Trường - Địa Sơn Khiêm 08:56 01-08-2020
ĐANG ONLINE: 1 NGƯỜI